Freepik
    jalebi-fafda,pla, khaman dhokla, aloo bhujiya, khandvi,khakra, dahi vada, gathiya와 같은 구자라트 스낵 그룹

    Jalebi-fafda,pla, khaman dhokla, aloo bhujiya, khandvi,khakra, dahi vada, gathiya와 같은 구자라트 스낵 그룹