Freepik
    그룹의 인도 티 타임 스낵에는 Veg Samosa, Kachori, kachaudi, aloo bonda, khaman dhokla, 빵, 양파, 고추 및 mong pakora, pakoda, bhaji, bhajji, Bhajiya, 소스가 포함된 bjji가 포함됩니다.

    그룹의 인도 티 타임 스낵에는 Veg Samosa, Kachori, kachaudi, aloo bonda, khaman dhokla, 빵, 양파, 고추 및 mong pakora, pakoda, bhaji, bhajji, Bhajiya, 소스가 포함된 bjji가 포함됩니다.

    관련 태그: